Trogir - památky

13. - 16. století bylo v Trogiru dobou nebývalého rozkvětu a stavebního rozmachu. Vznikaly stavby sakrální (kostely, katedrály), světské (správní městské budovy, soukromé paláce) i obranné. Díky své sevřené podobě si Trogir zachoval středověkou dispozici a řadu původních budov. Procházka zde tedy může být živou exkurzí do minulosti.

 

Katedrála sv. Vavřince